Hálaadás Isaszegen ← Ezüst Sirály

Hálaadás Isaszegen

Hála és köszönet a régi Isaszegnek – hála és köszönet a bátor honvédeknek!

Hála és köszönet Isaszeg mai városának, – hála és köszönet a győzedelmes huszárságnak! …read more

Elhangzott Isaszegen, Pest vármegyében,
a honvédsírok kertjében, március 15-én,
egy kis megemlékezés keretében

Hála és köszönet az isaszegi csatának

Hála és köszönet a régi Isaszegnek,
Hála és köszönet a bátor honvédeknek!

Hála és köszönet Isaszeg mai városának,
Hála és köszönet a győzedelmes huszárságnak!

Hála és köszönet a megvívott csatáért,
Hála és köszönet a kivívott diadalért!

Hála és köszönet Klapka György lenyűgöző haditervéért,
Hála és köszönet Aulich Lajos megfontolt rátermettségéért!

Hála és köszönet Damjanich János harcias helytállásáért,
Hála és köszönet Görgei Artúr kérlelhetetlen elszántságáért!

Hála és köszönet sokezernyi honvédnek, tüzérnek, huszárnak,
Hála és köszönet megannyi feleségnek, jegyesnek, anyának!

Hála és köszönet az eszmékért való kiállásért,
Hála és köszönet a nemzeti szabadságért!

Hála és köszönet e fáknak, bokroknak, indáknak,
Hála és köszönet az elesettek csöndes hajlékának!

Hála és köszönet e dicső kort megidéző szavak sorának,
Hála és köszönet az emlékek méltó és szép ápolásának!

Hála és köszönet az isaszegi csatának!