Írások ← Ezüst Sirály

Alapvető mélység

A közéletünk minőségi és lényegi megújításához alapvető és mélyreható változásra van szükség. Ezekhez az alapokat érintő és mélyre hatoló átalakulásokhoz pedig alighanem csak sok erőfeszítéssel és hosszú idő alatt juthatunk el. …read more

Tépelődő szelek

Vannak a világnak részei, ahol a szelek állandó erővel és állandó irányba fújnak. Máshol sűrűn változik a szél iránya, megint máshol egyszer erős vihar támad, máskor pedig hosszú ideig szélcsend üli meg a tájat. 

Ünnepi beszéd „Esik eső karikára…”

Mikor ünnepnapot tartunk, megesik, hogy átlényegül körülöttünk az idő… Kiesünk a hétköznapok zakatolásából, kilépünk az evilági szokásaink medréből… Mintha az időbeli távolságok elolvadnának, mintha a megidézett kor alakjai, szavai, gondolatai közelebb kerülnének hozzánk… Vagy mi kerülünk közelebb őhozzájuk? …read more

Hálaadás Isaszegen

Hála és köszönet a régi Isaszegnek – hála és köszönet a bátor honvédeknek!

Hála és köszönet Isaszeg mai városának, – hála és köszönet a győzedelmes huszárságnak! …read more

Kérdések a köztársaságról

Mit is jelent egy köztársaság polgárának lenni? Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár? Múlik-e rajtunk, hogy milyen az élet, a közhangulat, milyen színvonalú a közélet, az általunk lakott respublikában? …read more

Emlékbeszéd 1945 januárja

Ma azt mondhatjuk: béke van. Békében élünk már évtizedek óta. S valóban, ahhoz képest, ami akkoriban lezajlott Magyarországon, kiváltképp az utolsó háborús esztendőben, 1944 tavaszától 1945 tavaszáig, ahhoz képest, azóta, tényleg béke van. De vajon bennünk is béke van? …read more

Ünnepi beszéd A Népköztársaság öröksége

A mai napon, harminckét esztendővel az elmúlása után, talán az idő adta bölcsességet is segítségül hívva, idézhetjük föl a Népköztársaság bennünk élő alakját. Mi volt benne jó? Mi volt benne rossz? A válaszok sokfélék lehetnek és persze a válaszadók is igen eltérő élményekből meríthetnek. …read more

Hangadó – 1. adás A közélet megújításáról

Van-e kapcsolat a mindennapi viselkedésünk és a közéletünk állapota között? Van-e lehetőségünk, hogy változtassunk a közös ügyeink elintézésének a színvonalán? Tehetünk-e bármit, azon túl, hogy kárhoztatjuk a számunkra ellenszenves nyilvánosságbéli szereplőket?

Röviden: van! Bővebben: erről szó a Hangadó első adása, egy órában. …read more

Budavár, 1848-ban és ’49-ben – három helyszín, három történet

Következzék három történet. Az első kettő 1848-ban, előbbi márciusban, utóbbi májusban, a harmadik pedig 1849 tavaszán esett meg. Mindegyik történet kötődik egy-egy budavári helyszínhez.

Tett

Egy fiúról akarok írni, aki egy észak-németországi városban született, fél évvel az első világháború kitörése előtt. Herbert Frahm házasságon kívüli gyerek. Anyja pénztárosként dolgozik, munkás nagyapja neveli föl. Az ifjú Herbert – a nagyapa hatására – már tizenhét évesen belép a szociáldemokrata pártba. Újságot ír, szervezkedik. …read more

Ünnepi beszéd Fények és árnyak

Hangfelvétel

Fények és magaslatok vagy árnyak és mélységek? Magas eszmék vagy bűnök és torzulások?

Az ötvenes évek közepén egy közép-európai főváros utcáin, ledöntöttek egy Sztálin-szobrot. Napra pontosan hatvannégy esztendővel ezelőtt, egy nép a saját erejéből, szűk két hétre, lerázta magáról a zsarnoki uralmat. …read more

Köszönet a támogatásokért!

Az előző öt hét során egy gyűjtés zajlott az Ezüst Sirály Közéleti Műhelyben zajló munka támogatására. A gyűtjés során több mint 60 ezer forint gyűlt össze, a résztvevők száma pedig meghaladta a fél tucatot. Hála és köszönet minden támogatásért!