Van Mozgástér! ← Ezüst Sirály

Alapvető mélység

A közéletünk minőségi és lényegi megújításához alapvető és mélyreható változásra van szükség. Ezekhez az alapokat érintő és mélyre hatoló átalakulásokhoz pedig alighanem csak sok erőfeszítéssel és hosszú idő alatt juthatunk el. …read more

Hangadó – 1. adás A közélet megújításáról

Van-e kapcsolat a mindennapi viselkedésünk és a közéletünk állapota között? Van-e lehetőségünk, hogy változtassunk a közös ügyeink elintézésének a színvonalán? Tehetünk-e bármit, azon túl, hogy kárhoztatjuk a számunkra ellenszenves nyilvánosságbéli szereplőket?

Röviden: van! Bővebben: erről szó a Hangadó első adása, egy órában. …read more

Önkormányzatok polgárai

Bárhol is éljünk Magyarországon, lakói vagyunk egy falunak, egy városnak, egy kerületnek, egy megyének.  És nemcsak lakói, hanem tagjai is vagyunk az ottani közösségnek, alakítói a helyi folyamatoknak, polgárai a helybéli önkormányzatnak. Jó kérdés, hogy mennyire élünk az ebből fakadó lehetőségekkel, mennyire vagyunk alkotó módon részesei a helyi közéletnek?

Polgárrá válás

Sokszor érezzük tehetetlennek, cselekvőképtelennek magunkat a közélet, a politika világában. Van aki szorong, van aki dühös, van aki régóta közömbös. Mindennek az egyik fő forrása a személyes mozgásterünk téves azonosítása. Úgy állunk a dolgokhoz, mintha csak nézők lennénk egy színházban, és arra ami a színpadon zajlik, nem lenne közvetlen ráhatásunk.

Politika vagy közélet?

Amikor a mai Magyarországon, két polgár a politikáról kezd el beszélgetni, az jellemzően a pártok, politikusok hatalmi küzdelmeinek a taglalását jelenti. Ki kormányozza az országot, ki győz a választásokon, mit nyilatkozott egy-egy kormánypárti vagy ellenzéki vezető, és ez hogyan befolyásolja a népszerűségüket? A hatalmi kérdés a rendezőelv ezekben az eszmecserékben, az érdemi, valós közéleti kérdések …read more

Választási lehetőség

Lezajlottak az országgyűlési választások. Valaki pezsgőt bontott a végén, valaki azóta sem alszik rendesen, szorong, mérgelődik, kesereg. Rengeteg romboló, személyeskedő, nem egyszer alpári megnyilvánulás kísérte az elmúlt heteket. Közösségünk megosztott állapota fölerősödött, a fölkorbácsolt kedélyek pedig nehezen nyugszanak meg. Jó kérdés, hogy miért szít ilyen erős érzelmeket egy választás? De talán még jobb kérdés, hogy …read more

Van mozgástér

Évek óta töprengek azon, hogy a közéletünk miért olyan szenvedélyesen veszekedős, sokszor rombolóan indulatos, máskor pedig ijesztően nemtörődöm, érthetetlenül közömbös. Egyáltalán miért ennyire az érzelmi oldala hangsúlyos a közös ügyeinkkel kapcsolatos megnyilvánulásoknak? Mi nehezíti, gátolja az ésszerűbb eszmecseréket, az előremutató vitákat? És persze azon is rengeteget gondolkodtam, hogy miként lehetne ezen a téren előrelépni.