Esemény ← Ezüst Sirály

Ünnepi lehetőség

Az elmúlt egy év igen különös próbák elé állított minket, embereket. Megváltoztak a szokásaink, fölborult éltünk megszokott rendje. Talán csak háborús időkben fordult elő, hogy egy-egy nemzeti ünnep megtartása ellehetetlenült. Ma ilyen időket élünk. De azért valamit talán mégis tehetünk, megtartva a korlátozó szabályokat, hogy ne maradjon el teljesen az ünnepi hangulat.

Meghívó Emlékezés 1956-ra és az ötvenes évekre

Október 23-án, pénteken délután 4 órától a KÖZépPONT-ban egy kis ünnepség, majd azt követően egy beszélgetés keretében várunk mindenkit szerettel, aki emlékezni akar az ötvenes évekre és benne az 1956-os forradalmi napokra. …read more

Meghívó Az ötvenes évek Magyarországon

Előadás

A szocialista rendszer négy hazai évtizede közül talán az első a leginkább feszültségekkel terhes, nehéz és feldolgozatlan örökséget jelentő, a ma élő nemzedékek számára. A technológiai fejlődés, a társadalmi viszonyok gyökeres átalakítása, a tulajdonviszonyok korábban elképzelhetetlen mértékű átszabása, a hatalomgyakorlás korlátlan és zsarnoki volta, a szovjet hadsereg jelenléte, a moszkvai vezetők közvetlen beavatkozása a magyar …read more

Meghívó A forradalmi kormányzat fél éve

Előadás 1848-ról

1848. március 15-én forradalom tört ki Pesten, melynek eredményeként Magyarország visszanyerte önállóságát. Fél évvel később, szeptember 29-én, a Velencei-tó északi partján, Pákozd és Sukoró között megvívták a szabadságharc első nagy csatáját. De mi történt e két esemény között? …read more

Ezüst Sirály bemutatkozó est

Három éves lesz az Ezüst Sirály Közéleti Műhely honlapja. Ez az évforduló jó alkalmat biztosít az összegzésre, a vissza- és előretekintésre. Erre kerül sor egy előadás keretében, szeptember 11-én, pénteken 6 órától a KÖZépPONT-ban. …read more

Alapozó gyűjtés – öt héten át

Augusztus 15. és szeptember 19. között gyűjtés zajlik az Ezüst Sirály Közéleti Műhely javára. Az öt hétig tartó gyűjtés célja, hogy az Ezüst Sirály megtegye az első lépéseket a pénzügyi önállóság irányába. A gyűjtés alapelve, hogy mindenki a saját jóérzése szerint válassza meg a támogatás mértékét. …read more

Meghívó Országünnep – külső helyszínen

Augusztus 20-án, csütörtökön délután 4 órától: Országünnep. Helyszínnek a budaszentlőrinci pálos kolostor romjait választottuk.

Az idei alkalmat a „hála” jegyében tervezzük lebonyolítani. Miért tudunk hálásak lenni akár az országnak, akár az ezer éves nemzeti múltnak, akár a magyar kultúra bármely elemének? …read more

Meghívó Emlékezés Trianonra és a Nagy-Magyarországra

Száz esztendővel ezelőtt, 1920. június 4-én megváltozott körülöttünk a világ, fölbomlott a Nagy-Magyarország. Erre a változásra, erre az megrázó átalakulásra emlékezünk egy beszéd és beszélgetés keretében, június 4-én, csütörtökön 6 órától a KÖZépPONT-​ban …read more

Ünnepi meghívó „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Ünnepi megemlékezés a KÖZépPONT-ban, komolyzenével és szónoklattal, huszárokkal és mézeskaláccsal: március 15-én, vasárnap délután 3 órától, a Kiss János altábornagy utca 26. szám alatt. Várunk mindenkit szeretettel!

Meghívó Bennünk élő … – különkiadás: 1848/49

Rendkívüli eseménnyel folytatódik a Bennünk élő XX. század – beszélgető-est. A következő alkalommal kísérletet teszünk a XX. század kereteiből való kilépésre, a XIX. század közepe kerül terítékre. Mindezt az előttünk álló március 15-ére hangolódva is tesszük. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékeit idézzük meg, kétféle megközelítésben. Egyrészt az elmesélésre kerülő emlékek jöhetnek a családi, ismeretségi …read more

Meghívó Bennünk élő XX. század – háborús évek: II. világháború

Folytatódik a Bennünk élő XX. század – beszélgető-est. A következő témánk a II. világháború időszaka, tágan értelmezve, beleértve a háborút megelőző és követő egy-két esztendő eseményeit is. Az emlékek lehetnek az apák, nagyapák, dédapák, nagybácsik, egyéb rokonok, ismerősök, barátok, de akár az „ellenségek” emlékei is. Lehetnek katonatörténetek, frontélmények, hadifogságról szóló beszámolók. De jöhetnek történetek a …read more

Meghívó Bennünk élő XX. század – új kezdet: ünnepek és szertartások

Újrakezdődik a Bennünk élő XX. század – beszélgető-est. Kisebb változások várhatóak, az első rögtön az, hogy nem időszakhoz, hanem valamilyen témakörhöz kötödő emlékeket idézünk föl. Első témánk az ünnepek és szertartások a XX. századból. Lehet az esküvő, keresztelő, temetés, lehet családi ebéd, utcai fölvonulás, iskolai ünnepség. Lehetnek olyanok is, amelyek a nagyszüleink idejében még rendszeresek …read more