1956 ← Ezüst Sirály

Kádár János Népünk dicsőséges felkelése

1956 ősze ellentmondásos megítélésű volt már a korabeliek szemében is. Sokan forradalomként tekintettek rá, mások, főleg az addig hatalmon lévők, a kezdetektől ellenforradalomként beszéltek róla. Október 31-én Budapesten a kommunista párt vezetése úgy látta, hogy megújulás nélkül az esélyét is elveszítheti annak, hogy hosszabb távon részese lehessen a hatalomnak.

Ünnepi beszéd A Népköztársaság öröksége

A mai napon, harminckét esztendővel az elmúlása után, talán az idő adta bölcsességet is segítségül hívva, idézhetjük föl a Népköztársaság bennünk élő alakját. Mi volt benne jó? Mi volt benne rossz? A válaszok sokfélék lehetnek és persze a válaszadók is igen eltérő élményekből meríthetnek. …read more

Meghívó A Népköztársaság öröksége

1989. október 23-án, a köztársaság kikiáltásával véget ért a szocialitsa berendezkedés negyven éves hazai története. Mi, ma élők, miben látjuk a Magyar Népköztársaság fényes és árnyas oldalát?

Megemlékezés és beszélgetés, október 23-án, szombaton 4 órától a KÖZépPONT-ban. …read more

Ünnepi beszéd Fények és árnyak

Hangfelvétel

Fények és magaslatok vagy árnyak és mélységek? Magas eszmék vagy bűnök és torzulások?

Az ötvenes évek közepén egy közép-európai főváros utcáin, ledöntöttek egy Sztálin-szobrot. Napra pontosan hatvannégy esztendővel ezelőtt, egy nép a saját erejéből, szűk két hétre, lerázta magáról a zsarnoki uralmat. …read more

Meghívó Emlékezés 1956-ra és az ötvenes évekre

Október 23-án, pénteken délután 4 órától a KÖZépPONT-ban egy kis ünnepség, majd azt követően egy beszélgetés keretében várunk mindenkit szerettel, aki emlékezni akar az ötvenes évekre és benne az 1956-os forradalmi napokra. …read more

Meghívó Emlékezés és ünnep: 1956 és 1989

Az 1956-​os és az 1989-es október 23. élményeire és érzéseire emlékezünk idén, október 23-án, szerdán, délután 4 órától, a KÖZépPONT-ban. …read more

1956

Ünnepi beszéd

GROM! Egy szovjet tábornok ennyit mondott egy telefonba. Sötét volt, csípős hideg. Még épp csak hajnalodott. Vasárnap volt, november eleje.

A „grom” egy orosz szó, annyit jelent mennydörgés. Ez volt a jelszó, amire elindult a hadművelet Magyarország ellen. A parancsot november 4-én, vasárnap hajnalban, negyed ötkor adták ki. …read more

Október 23. – Budapesten

Helyszínek, arcok, zászlók – a forradalom napja filmtekercseken. A főváros utcáit átjárja a szabadság szelleme, egy világtörténelmi esemény veszi kezdetét. Láthatjuk, ahogy a lyukas zászló történelmi útjára lép és láthatjuk arcok százait, amelyeken hol ilyen, hol olyan érzelmek tükröződnek. 

Ünnepi meghívó Emlékezés 1956-ra

Az 1956-os forradalom napjaira, élményeire és érzéseire emlékezünk október 23-án, kedden, délután 4 órától, a KÖZ­ép­PONT-ban.

Az ünnepség vendége Lukách Krisztina, aki édesapja életén keresztül segít minket az ’56-os események mélyebb megértéséhez. …read more

Párbeszéd a forradalom után

1963-ban járunk. Október elején bemutatnak egy filmet. A vásznon egy értelmiségi házaspár életén át követhetjük nyomon a háború utáni másfél évtized hazai történéseit. Bár a film pozitívan elfogult a „rendszerrel”, mégis számtalan ponton villantja föl az egymással ellentétes nézőpontokat.