ünnep ← Ezüst Sirály

Ünnepi beszéd Fények és árnyak

Hangfelvétel

Fények és magaslatok vagy árnyak és mélységek? Magas eszmék vagy bűnök és torzulások?

Az ötvenes évek közepén egy közép-európai főváros utcáin, ledöntöttek egy Sztálin-szobrot. Napra pontosan hatvannégy esztendővel ezelőtt, egy nép a saját erejéből, szűk két hétre, lerázta magáról a zsarnoki uralmat. …read more

Ünnepi beszéd Mi végre is vagyunk…?

Örökösök vagyunk. Örökösei egy fordulatokban gazdag történetnek, örökösei megannyi álló vagy éppen földig rombolt építménynek, örökösei az előttünk járt nemzedékek jó és rossz döntéseinek. Amikor erre a világra jöttünk, részesei lettünk egy nemzetnek, egy hagyománynak, egy sajátos szellemi-​lelki világlátásnak. Jó kérdés, hogy mindez milyen jelentőséggel bír? …read more

Meghívó Országünnep – külső helyszínen

Augusztus 20-án, csütörtökön délután 4 órától: Országünnep. Helyszínnek a budaszentlőrinci pálos kolostor romjait választottuk.

Az idei alkalmat a „hála” jegyében tervezzük lebonyolítani. Miért tudunk hálásak lenni akár az országnak, akár az ezer éves nemzeti múltnak, akár a magyar kultúra bármely elemének? …read more

Ünnepi beszéd Egyetértés 1848-ban

Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze, különleges időkben, különleges körülmények között.

Március 15-​dikét írunk, az országunk, a nemzetünk, a közösségünk nagy napja ez. Éppen ma 172. esztendeje már, hogy elkezdődött mindaz, amit oly nagyra tartunk, hogy évről-​évre, újra meg újra, örömmel emlékezünk meg róla. …read more

Ünnepi meghívó „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Ünnepi megemlékezés a KÖZépPONT-ban, komolyzenével és szónoklattal, huszárokkal és mézeskaláccsal: március 15-én, vasárnap délután 3 órától, a Kiss János altábornagy utca 26. szám alatt. Várunk mindenkit szeretettel!

Ünnepi beszéd Csillag vándorol az égen

Csillag vándorol az égen. Egy apró, pici csillag, épp csak látható a Földről. Gyorsan halad előre, sebesen vágtat a mennyei útján. Suhan, akár egy nyílvessző. S ahogy suhan, ahogy halad, letekint a Földre, s mit lát? …read more

Meghívó Országünnep

Augusztus 20-án, kedden délután 4 órától: Országünnep a KÖZépPONT-ban. Ami várható: kiállítás, beszéd, beszélgetés és ha minden igaz, akkor lesz friss kenyér is, amit mindenki megkóstolhat.

Ünnepi beszéd Forradalom, ünnep, 1848

Csönd van. Csönd. Fülsüketítő csönd. Alig-alig mozdul valami. Évtizedek telnek el, még a levegő se rebben. Mint a fagyos téli táj, olyan az ország. A magyar nemzet, mint közösség, dermedten várakozik a jobb időkre. …read more

Meghívó Március 15. – ünnep

1848 egy igen nemes éve a nemzeti történelmünknek. Sok-sok tiszta, méltó, becsületes szándék egyesül a forradalom pillanatában. Évtizedek óta készülődő változások válnak valósággá. Eltöröltetik a jobbágyság, felszabadul a sajtó, önállóvá válik az ország, teszünk egy nagy lépést a polgárosodás útján. Sokak munkája, akarata, elszántsága hozza létre mindazt, amire mi, ma élők, büszkék lehetünk, több mint …read more