Ajánló ← Ezüst Sirály

Lengyelek és magyarok

Hat fiatal beszél magyarokról és lengyelekről. Többen is vegyesházasságból születtek, valaki magyar és Lengyelországban él, valaki lengyel és Trianonról írt szakdolgozatot. …read more

Napló szerelmeimnek

Egy film az ötvenes évekről, a nyolcvanas évekből. Egy befolyásos kommunista család életén keresztül nyerhetünk bepillantást a fiatal pártállam működésébe. A főszereplő egy húszas évei elején járó lány, aki egyszerre haszonélvezője és áldozata családja különleges helyzetének. …read more

Rákosi, Gerő és a többiek „Pártunk tekintélye…”

1951 márciusában járunk. A helyszín az Építőipari Dolgozók Szakszervezetének a székháza, a Felvonulási téren, Budapesten. A Magyar Dolgozók Pártja a második kongresszusát tartja itt. A gyűlés megnyitásakor már két éve ez az egyetlen, ténylegesen működő párt az országban.

Gyurgyák János Európa: Unió vagy Szövetség?

Az Európai Unió korunk egyik legérdekesebb vállalkozása. Körülöttünk, fölöttünk, rajtunk kísérletezve szüli meg magát egy újfajta államszerkezet és ki tudja ma még, hogy milyen lesz a végső formája. Európa alapjairól és irányairól gondolkodott el Gyurgyák János Az egyetlen kiút Európa csapdájából című cikkében, ebből valók az alábbi idézetek.

Szomszédaink, a magyarok

Egy dokumentumfilm-sorozat, ami négy országban vezet körbe minket: Szlovákiában, Romániában, Szerbiában, Ukrajnában. Hogyan élnek az ott élő magyarok? Mit jelent egy kétnyelvű családban élni? Hogyan látnak minket magyarokat az ott élő szlovákok, románok, szerbek, ukránok? …read more

Szókratész, Platón Barlang​hasonlat

Örök emberi kérdés, hogy mi is a tényleges valóság? Az amit annak gondolunk, annak hiszünk? Vagy van valami mögöttes magyarázata mindannak amit a szemünkkel látunk, a fülünkkel hallunk, mindannak amit valóságként élünk meg?

Október 23. – Budapesten

Helyszínek, arcok, zászlók – a forradalom napja filmtekercseken. A főváros utcáit átjárja a szabadság szelleme, egy világtörténelmi esemény veszi kezdetét. Láthatjuk, ahogy a lyukas zászló történelmi útjára lép és láthatjuk arcok százait, amelyeken hol ilyen, hol olyan érzelmek tükröződnek. 

Bibó István A szabadság­szeretet tízparancsolata

Mit tehetünk, ha szabadságszerető, öntudatos polgárként szeretnénk élni az életünket? Hogyan alakíthatjuk át az alá-fölé rendeltségen nyugvó társadalmunkat, szabad és önálló egyénekből álló öntudatos közösséggé? Milyen alapállás, hozzáállás segíti ezt az átalakulást a közélet, a hétköznapok, a munka vagy a magánélet világában? Valamikor 1940 környékén ezekre a kérdésekre keresett választ Bibó István. Gondolkodásának eredeménye az alábbi tíz …read more

Hankiss Elemér Proletár reneszánsz

„Az új civilizációs korszak körvonalai már a 14—15. században kezdtek kirajzolódni, majd a reneszánszban egy gyökeresen új világkép, világértelmezés, erkölcs, magatartásrendszer, érzelemvilág fogalmazódott meg. De akkor még csupán a nagyon gazdag kevesek köreiben hódított, hódíthatott, és csak négy-​ötszáz év múlva, az elmúlt ötven évben árasztotta el a világot, és lett közkinccsé, a tömegek civilizációjává.”

Agitátorok a Tanács­köztársaságban

1969-ben elmaradt egy filmbemutató. Ebben az évben ünneplte meg a szocialista Magyarország az 1919-es Tanácsköztársaság 50. évfordulóját. A film az ünnepi évre kiírt pályázatra készült. Az alkotók első filmje volt, de nem a minőséggel, inkább az mondanivaló „ideológiai” részével volt probléma.

Wass Albert »Országváltás«

„A trianoni döntés megtapasztalásának kevés ilyen megrázó erejű kifejezése van” – évekkel ezelőtt ezzel a mondattal ajánlotta figyelmembe egy jóbarátom az alábbi idézetet.

Mikszáth Kálmán Min múlhat egy választás?

1897-ben járunk. Választást tartanak Magyarországon. Országgyűlési képviselőválasztást. A kormánypárti jelölt, Katánghy Menyhért az utolsó napokban érkezik meg a választókerületébe, Körtvélyesre. A győzelmet hozó beszéd története következik.  …read more